PRF


מטופל יקר,
כהרגלנו אנו דואגים לשלומך ומחוייבים לתת את הטוב ביותר כדי להגיע להצלחות בכל הטיפולים.
בניתוחים אנו משתמשים בשיטה מיוחדת שנקראת PRF  הנמצאת בשימוש קליני בעולם מינואר 2000
ומרחיבה את האפשרויות בהשתלות וניתוחים דנטליים.
באמצעות הפקת PRF  - פברין עשיר טסיות, החומר גורם לריפוי מהיר של הרקמות ובניית עצם טובה יותר
ומעלה את סיכויי ההצלחה של השתלים והניתוחים.
הפרוצדורה פשוטה כמו בבדיקת דם ויש צורך בלקיחת דגימות דם מיד הפציינט.© All rights reserved